Appleseed

78
  • R
In a utopian society created at the end of the third world war, a female warrior who has been plucked from the badlands begins to see cracks in this new facade. And what does this community have planned for the rest of humankind?

In a utopian society created at the end of the third world war, a female warrior who has been plucked from the badlands begins to see cracks in this new facade. And what does this community have planned for the rest of humankind?

Original Release

04/17/2004

US Release

01/14/2005

Cast

Ai Kobayashi Deyunan / Deunan
Jurota Kosugi Buriareosu / Briareos
Yuki Matsuoka Hitomi
Asumi Miwa Deunan (motion actor) / Deyunan
Mami Koyama Atena / Athena
Akimoto Tsubasa Deunan (motion actor) / Deyunan
Yuzuru Fujimoto Uranosu / Uranus
Tomoko Kawakami Deyunan yôshô / Young Deunan
Takehito Koyasu Hadesu / Hades
Toshiyuki Morikawa Yoshitsune
(see additional cast & crew)

Directors

Shinji Aramaki

Writers

Shirow Masamune, Haruka Handa, Tsutomu Kamishiro

Cast

Ai Kobayashi Deyunan / Deunan
Jurota Kosugi Buriareosu / Briareos
Yuki Matsuoka Hitomi
Asumi Miwa Deunan (motion actor) / Deyunan
Mami Koyama Atena / Athena
Akimoto Tsubasa Deunan (motion actor) / Deyunan
Yuzuru Fujimoto Uranosu / Uranus
Tomoko Kawakami Deyunan yôshô / Young Deunan
Takehito Koyasu Hadesu / Hades
Toshiyuki Morikawa Yoshitsune
Ryûji Nakagi Shichiken rô Erekutoryuon / 1st Elder Electryon
Ikuo Nishikawa Shichiken rô Hesutia / Seven Old Men
Miho Yamada Nike
Tadahisa Saizen Kudô
Emi Shinohara Giriamu
Hirotake Nagata Shichiken rô Kadomosu
Norihiko Kuwagaki Shichiken rô Guraukosu / Shichiken rô
Yoshiyuki Kaneko Shichiken rô Deukarion
Tetsu Inada Reiton
Jessica Straus Deunan Knute

Producers

Hideki Goto Executive Producer
John Ledford Executive Producer
Eiichi Takahashi Executive Producer
James Yosuke Kobayashi Executive Producer
Fumihiko Sori Producer
Matt Greenfield Producer
Haruyo Kanesaku Producer
Yutaka Maseba Producer
Hiroe Tsukamoto Producer
Nobu Yamamoto Producer
David Del Rio Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙